HARMÓNIA életműdíjjal jutalmazták Stubendek István – a Concordia vegyes kar karnagyának zenei tevékenységét

fotó: Buday Mária
Stubendek István

Stubendek István érdemeinek felsorolását Stirber Lajos zenepedagógus, a díjazott pályatársa adta elő.

„A gömöri fiatalember, Stubendek István a kassai Magyar Tanítási Nyelvű Ipari Iskolában érettségizett, majd a nyitrai Pedagógiai Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1971-ben végzett zenei nevelés szakon. A Bodrogközben, a bolyi alapiskolában kezdett el tanítani, mi több, megalapította az iskola gyermekkarát is. Bizonyára az ifjú tanárhoz már akkora eljutottak Kodály mester „üzenetei”, melyek közül az egyiket idézem: – Leghálásabb tárgy a karének, mert legjobban fizet a ráfordított fáradságért…bármely iskola énekkara elérheti azt a színvonalat, amely alkalmassá válik az iskolán belüli nevelő szerepre. Egy lépéssel tovább: már a nyilvános zeneéletben is számottevő értéket jelenthet. –

És mert az ifjú tanár szakmailag is fejlődni akart, vállalta a Budapestre való utazgatást, hogy elvégezhesse a Művelődési Intézet Karnagyképzőjét.”

„1979-ben családostul Komáromba költözik, a helyi Művészeti Alapiskola tanára lesz. Ha emlékezetem nem csal, a felejthetetlen emlékű fáklyavivő, Bajnok István doktor úr keresett meg bennünket, az akkor Béke Utcai Alapiskola gyermekkarának vezetőit azzal, hogy a Csemadok helyi szervezete keretében vegyes kar van alakulóban, amelynek egy lelkes ifjú zenepedagógus, Stubendek István lesz a karnagya. Kérte, segítsünk a tagtoborzásban. Nagy örömmel tettük; s vettük a jó hírt, hogy Krizsán József, Schmidt Viktor, Tarics János – Komárom zenei életének előbbi irányítói áldásos tevékenységének lesz folytatása.

1980. május 26-át írt a naptár, amikor megalakult a Csemadok Énekkar. Elődjének tekintve az egykori jóhírű Egyetértés Munkás Dalárdát, sokunk nagy örömére a CONCORDIA nevet vette fel, ami az egyetértés latin megfelelője.

Jómagam a kórus indulásától kezdve vigyázó szemmel követtem annak működését. Csakis tisztelettel és elismeréssel tudok szólni tevékenységükről. Felettébb dicséretre méltó, hogy több mint 40 éve folyamatosan működnek. Mi több, elindulásuk óta mindmáig azok közé tartoznak, akik a magyar kóruskultúrát magas szinten művelik, aminek ékes bizonyítékai megmérettetéseik: a galántai Kodály Napokon való sorozatos aranykoszorús minősítésük, az össz-szlovákiai országos versenyeken kivívott rangos elismerésük.

Stubendek István 1994-ben alapítója a komáromi MARIANUM Ének-zenei Egyházi Alapiskolának és az iskola gyermekkarának. Keze alatt megalakulásától fogva ez a kórus is…az élmezőnyben helyezkedett el.

Díjazottunk példaértékű munkásságáról vall a Concordia KÓTA díja is, az anyaország rangos elismerése…amellyel a zene területén nyújtott kimagasló művészi tevékenységet jutalmazza.”

Stirber Lajos ünnepi laudációjának végén jó egészséget, további töretlen munkakedvet kívánva szívből gratulált Stubendek István életműdíjához, és zárszavaiban ismét egy kodályi gondolatot idézett: „Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője”. Bízunk benne, a Concordia vegyes kar Stubendek István áldásos vezetése alatt még sok évig gazdagítja a felvidéki magyarságot és az egyetemes, zeneértő nagyközönséget. Az életműdíjhoz pedig szívből gratulálunk!

Jóisten éltesse sokáig, erőben egészségben!

Stubendek István életmű díjas karnagyunk

Forrás: https://korkep.sk/cikkek/kultura/2023/10/17/harmonia-eletmudijjal-jutalmaztak-stubendek-istvan-a-concordia-vegyeskar-karnagyanak-zenei-tevekenyseget/
Buday Mária írása