15.06.2013

10:45 – 11:00

IV. Medzinárodný Festival Zborov, Krakov, Polsko – súťaž