Naša história

Zmiešaný spevácky zbor Concordia – pôsobiaci pri mestskom kultúrnom stredisku a Csemadoku – vznikol v roku 1980, naviazal na tradície a kultúrne dedičstvo zborového hnutia, ktoré malo korene v meste Komárno už v 19. storočí. Medzi ich členmi nájdeme pedagóga, podnikateľa, inžiniera, úradníka, študenta a robotníka, milovníkov hudby, ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas na šírenie a oživenie európskej, hlavne maďarskej zborovej kultúry. Svoje vedomosti si zmeria na domácich a zahraničných festivaloch, ročne absolvujú približne dvadsať koncertných vystúpení, v ich repertoári nájdeme diela od renesancie až po súčasnú modernú zborovú tvorbu. Sú stálymi účastníkmi Kodályových dní v Galante, spievali už v Taliansku (Loreto), absolvovali koncertné turné v USA a na pápežských omšiach Jána Pavla II. v Bratislave a v Budapešti. Udržiavajú bratské vzťahy s domácimi zbormi, ale i mnohými zbormi a rôznymi hudobnými telesami v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku. Zbor Concordia je maďarským speváckym zborom na Slovensku, ale prostredníctvom hudby sa snaží prihovárať celému ľudstvu.