28.06.2014

17:00 – 19:00 Spoločný koncert so zborom Széchényiho štátnej knižnice – Budapešť, Ústav pre nevidiacich

15.06.2014

10:00 – 12:00 Sviatočná svätá omša na počesť 40. výročia farárskej činnosti duchovného otca László Sztyahulu – Kamenín

13.06.2014

17:00 – 18:30 Pamätná slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Árpáda Fesztyho – Podunajské múzeum, Komárno