16.12.2012

16:00 – 18:00 – Dôstojnícky pavilón Komárno – Koncert na počesť Zoltána Kodálya a Lajosa Vassa Ůčinkujúci Alba Regia zmiešaný zbor, Székesfehérvár, dirigent: Imre Kneifel, ženský zbor z Tešedíkova, dirigent […]