16.12.2012

16:00 – 18:00 – Dôstojnícky pavilón Komárno – Koncert na počesť Zoltána Kodálya a Lajosa Vassa

Ůčinkujúci Alba Regia zmiešaný zbor, Székesfehérvár, dirigent: Imre Kneifel, ženský zbor z Tešedíkova, dirigent Katalin Jónás, Concordia zmiešaný zbor Komárno, dirigent: István Stubendek. Ďalší účinkujúci: Ágota Csehi – pianista, Anita Bakos, Eva Sykorová – flauta, Lajos Pfejferlik – spev, Márta Bakos, Mária Mihályová – klavír.