13.06.2014

17:00 – 18:30

Pamätná slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Árpáda Fesztyho – Podunajské múzeum, Komárno