16.06.2013

16:00 – 18:00

IV. Medzinárodný Festival Zborov, Krakov, Polsko – Krakovská Filharmonia – galaprogram