06.10.2013

10:00 – 12:00

Ekumenická bohoslužba v rímsko-katolickom kostole. Slávnostný program, odhalenie pamätníka a kladenie vencov z príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky v obci Farkasd-Vlčany – Vlčany