26.10.2013

17:00 – 19:00

Harmonia Sacra Danubiana – Svätoondrejský kostol, Komárno