20.09.2014

18:30 – 20:00

Spomienková slávnosť Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Podunajské múzeum, Komárno