15.03.2016

17:00 – 18:30

Spomienková slávnosť – Klapkovo námestie, Komárno