17.10.2016

17:00 – 18:30

Spomienkový večer na počesť martýrov revolúcie 1956 – Podunajské múzeum, Komárno