05.03.2017

17:00 – 19:00

Kodály nyomában 2017 – Svätá omša 5. marec 2017., 17:00

Svätá omša v kostole Sv. Ondreja v Komárne pri príležitosti 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya.

Účinkuje: miešaný zbor Concordia.

Na organe sprevádza: István Nagy.