15.03.2013

17:00 – 18:00 – Spomienková slávnosť na povstanie z roku 1848 – Komárno, Klapkovo námestie