12.04.2013

11:30 – 13:00 – Deň vysídlených – Monoštorská pevnosť, Komárom