27.04.2013

18:00 – 20:00 – VOX Humana – Komárno, Podunajské múzeum