28.04.2013

10:00 – 12:00

Chorálová hudba bez vekovej hranice – Komárom-Szőny , Dom kultúry „Petőfiho“