30.11.2013

10:00 – 12:00

Hudobná služba vo farskom kostole Sv. Ondreja v Komárne pri príležitosti udelenia sviatosti kňažstva diakonov Petra Nagya z Pribety a Ericha Gábora Jelencsicsa z Nesvad.