01.12.2013

17:00 – 19:00

Slávnostný program z príležitosti 5O. výročia založenia hurbanovského zboru Csemadok-u. – Kultúrne stredisko Mikuláša Konkoly-Thege, Hurbanovo