15.03.2014

17:00 – 18:00

Spomienková slávnosť – Klapkovo námestie, Komárno