20.03.2014

18:00 – 19:30

Slávnostný koncert na počesť 90. výročia komárňanskeho koncertu Bélu Bartóka – Komárno, Podunajské múzeum