18.04.2014

19:00 – 20:30

Bohoslužba – Kostol Reformovanej cirkvi, Komárno