15.03.2015

17:00 – 18:00

Spomienková slávnosť – Komárno, Klapkovo námestie