16.03.2015

17:00 – 18:00

Slávnostná svätá omša – kostol Svätého Ondreja – Komárno