16.10.2015

16:00 – 18:00

Celoštátna súťaž speváckych zborov, Košice