17.10.2015

10:00 – 15:00

Celoštátna súťaž speváckych zborov, Košice