18.10.2015

14:00 – 16:00

Celoštátna súťaž speváckych zborov, Košice