15.03.2017

17:00 – 18:00

Po stopách Kodálya 2017

Spomienka na udalosti v roku 1848 na námestí gen. Klapku v Komárne 15. marca 2017 od 17:00.

Účinkuje: miešaný spevácky zbor Concordia.